Persbericht | Prosource blaast 20 kaarsjes uit

Persbericht | Prosource blaast 20 kaarsjes uit

English version below

 

Prosource vierde hun 20-jarig bestaan in het casino van Oostende op zaterdag 10 september ’22.

 

Een droom die uitkomt

Als kind droomde Nico Marien, oprichter van Prosource, om ooit een eigen bedrijf te starten. Nadat hij enkele jaren op de arbeidsmarkt achter de rug had, werd de droom werkelijkheid. Met oog voor de ontplooiing van het individu, het creëren van een omgeving waar medewerkers zich thuisvoelen en de focus om dé referentie te worden aangaande project management expertise, werd Prosource geboren.

 

“Als je gemotiveerde medewerkers hebt, komt succes vanzelf. Vanaf dag één staat bij ons de medewerker centraal. Snel groeien was nooit het enige doel, wél mensen motiveren en een omgeving creëren waar ze zich goed voelen en verder kunnen ontplooien..”

Nico Marien, oprichter Prosource

 

Het DNA van Prosource

Deze focus maakte van Prosource een wendbare en weerbare onderneming. Ondertussen doorstond het bedrijf de bankencrisis en de pandemie. In 2020 kwam ProjectPolis, onder leiding van Guy Goossens, mee aan boord en gingen ze samen verder onder de Prosource vlag. Ondertussen zette Nico begin 2022 de stap naar moederbedrijf Sisu als COO en heeft Guy het roer bij Prosource overgenomen.

 

Een nieuwe kapitein dus, maar de koers bleef dezelfde.

 

“Het bewaken van het unieke DNA van Prosource blijft de kern. Ons bedrijf kenmerkt zich door onze persoonlijke aanpak en klantgerichtheid. Ook al zitten consultants bij diverse klanten, blijft Prosource de lijm en zorgt dat voor een sterk gevoel van samenhorigheid.” 

Guy Goossens, Managing Director Prosource

 

Wat de toekomst brengt voor Prosource? 

“We blijven ons focussen op het kennisdomein van projectmanagement, maar bekijken ook nieuwe markten die hierbij nauw aansluiten”, vertelt Guy, “duurzaam groeien en diversifiëren is hoe we voorwaarts blijven gaan. Onze mensen de ruimte geven om hun kennis te verdiepen en hen uitdagende projecten voor te schotelen zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien, daar doen we het voor.”

 

Meer informatie

Prosource is marktleider op vlak van project management expertise en werd opgericht in 2002.
Sisu is een groep met meer dan 280 domein experten die actief zijn in verschillende sectoren en draaide vorig jaar een omzet van meer dan 40 miljoen euro.

www.prosource.be

www.sisu.be

 

Perscontacten

Nico Marien 

Oprichter Prosource, nu COO Sisu

nico.marien@sisu.be

 

Guy Goossens 

Managing Director Prosource

guy.goossens@prosource.be

 

—————–

 

Prosource celebrated their 20th anniversary in the casino of Ostend on Saturday, September 10th ’22.

 

A dream comes true

As a child, Nico Marien, founder of Prosource, dreamed of one day starting his own company. After several years on the job market, the dream became reality. With an eye for the development of the individual, the drive to create an environment where employees feel at home and the focus to become the reference for project management expertise, Prosource was born.

 

“If you have motivated employees, success comes naturally. From day one, the employee is essential to us. Growing quickly was never the only goal; our priority is to motivate people and to create an environment where they feel good and can develop further.”

Nico Marien, founder Prosource

 

The DNA of Prosource

This focus made Prosource an agile and resilient company. Meanwhile, the company weathered the banking crisis and the pandemic. In 2020 ProjectPolis, led by Guy Goossens, joined forces with Prosource and they decided to collaborate under the Prosource name. Meanwhile, at the beginning of 2022, Nico took the step to parent company Sisu as COO and Guy became Managing Director at Prosource. A new captain, but the course remained the same.

 

“Monitoring Prosource’s unique DNA remains the core. Our company is characterized by our personal approach and customer focus. Even though consultants spend most of their time at the client, Prosource remains the glue and that creates a strong sense of togetherness.”

Guy Goossens, Managing Director Prosource

 

What does the future hold for Prosource?

“We will continue to focus on the knowledge domain of project management, but we are also looking at new markets”, Guy says. “Sustainable growth and diversification are how we keep moving forward. We will always put our people first and provide them the space to deepen their knowledge and to present them with challenging projects so that they can develop to their fullest potential. That is what keeps us going.”

 

More information

Prosource is the market leader in project management expertise and was founded in 2002.
Sisu is a group of more than 280 domain experts active in different sectors and generated a turnover of more than 40 million euros last year.

www.prosource.be

www.sisu.be

 

Press contacts

 

Nico Marien 

Founder Prosource, now COO Sisu

nico.marien@sisu.be

 

Guy Goossens 

Managing Director Prosource

guy.goossens@prosource.be