Project Management Consultant

Project Management Consultant

Wie is Prosource?

Vastberaden, Oprecht, Professioneel en Down-to-earth!

Prosource is een dynamisch team van experts met een passie voor projectmanagement en business analyse. Wij geloven dat professioneel projectmanagement/business analyse de kansen op een succesvolle projectoplevering aanzienlijk verhoogt. Wij stellen onze kennis en ervaring ten dienste van onze klanten zodat hun projecten sneller, goedkoper en efficiënter opgeleverd kunnen worden. In onze dienstverlening staan kwaliteit, innovatie en teamwerk steeds vooraan.

Wat verwachten wij?

Om ons team van experten te versterken, zoeken wij gemotiveerde project managers!

Als lid van ons team krijg je alle kansen om een loopbaan uit te bouwen als professioneel project manager. Je neemt deel aan kennisdelingen en teammeetings. Bovendien volg je trainings die leiden tot professionele projectmanagement certificaten!

Profiel

 • Je beschikt over een master of bachelor diploma
 • Je hebt een grote interesse in projectmanagement
 • Kennis van verschillende projectmethodologieën is een grote plus
 • Je werkt graag in een consultantrol bij verschillende klanten en bent flexibel naar afstand toe
 • Je bent overtuigend, assertief, gestructureerd en resultaatgericht
 • Je hebt sterke analytische skills en kan op een abstract niveau werken en denken
 • Je wil deel uitmaken van een dynamisch en gemotiveerd team
 • Je bent klantgericht en treedt op als een ambassadeur voor Prosource
 • Je hebt een goede kennis van MS Office
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Goede kennis van het Frans is een pluspunt

Ons aanbod

 • Bij Prosource kom je terecht in een boeiende werkomgeving met tal van uitdagingen, coachingsgesprekken en kennisdelingen
 • Je volgt een professioneel intensief opleidingstraject dat leidt tot een of meerdere certificaten
 • Bij ons krijg je de mogelijkheid om een business analyse en/of projectmanagement carrière uit te bouwen. Met passie en inzet kan je doorgroeien tot coach of trainer
 • Als projectmanager kan je rekenen op een vast contract met een mooi salarispakket en een representatieve bedrijfswagen

 

— ENG VERSION —

 

Who is Prosource?

Determined, Sincere, Professional and Down-to-earth!

Prosource is a vibrant team of experts with a passion for project management and business analysis. We believe that professional project management/business analysis significantly increases the chances of successful project delivery. We put our knowledge and experience at the service of our customers so that their projects can be delivered faster, cheaper and more efficiently. Quality, innovation and teamwork are always at the forefront of our services.

What do we expect?

To strengthen our team of experts, we are looking for motivated project managers!

As a member of our team, you will have plenty of opportunities to build a career as a professional business analyst. You will be involved in knowledge sharings and team meetings. Additionally, you will be able to attend training courses that will lead to professional certifications!

Profile

 • You have a master’s or bachelor’s degree
 • You have a strong interest in project management
 • Knowledge of different project management methodologies is a big plus
 • You like working in a consultant role for different customers and are flexible towards commute distance
 • You are convincing, assertive, structured and result-oriented
 • You have strong analytical skills and can work and think on a abstract level
 • You want to be part of a dynamic and motivated team
 • You are customer-oriented and act as an ambassador of Prosource
 • You have a good knowledge of MS Office
 • You are fluent in Dutch and English. Good knowledge of French is a plus

Our offer

 • At Prosource you will join an exciting working environment with plenty of challenging, coaching and knowledge-sharing opportunities
 • You will follow a professional intensive training programme leading to one or more certifications
 • At Prosource, you will have the opportunity to build a business analysis and/or project management career. With passion and commitment, you can even grow a career as a coach or trainer
 • As a business analyst, you can count on a permanent contract with an attractive salary package and a representative company car
Apply now

General information

Work regime
Full time
Location
2800, Mechelen
België