Agile: Incrementeel én Iteratief

Agile: incrementeel én iteratief

Projectmanagement. We kunnen ons er allemaal iets bij voorstellen, maar wat houdt het nu precies in? Toen ik in het begin van dit jaar het salesteam van Prosource vervoegde, stelde ik mezelf ook die vraag. Van een work breakdown structure tot de triple constraint; het was allemaal een ver-van-mijn-bedshow. Daarom neem ik jullie de komende maanden mee op mijn ontdekkingsreis. Bestemming: de wondere wereld van projectmanagement! Iedere laatste vrijdag van de maand neem ik een bepaalde ‘bezienswaardigheid’ van projectmanagement onder de loep en breng ik zo behapbaar mogelijk verslag uit. Reis je met me mee?

Incrementeel en iteratief; twee termen die we nauwelijks in het dagdagelijkse leven hanteren, maar die wel vaak in een adem worden genoemd wanneer we het over agile projectmanagement hebben. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk? Waarom is een agile project zowel iteratief als incrementeel? En waarom zijn ze fundamenteel om het begrip agile te begrijpen? In deze episode van expeditie projectmanagement probeer ik jullie op die vragen een antwoord te bieden.

 

Wat betekent ‘incrementeel’?

Incrementeel betekent dat iets toenemend groeit in aantal, omvang of kwaliteit. Cruciaal in die definitie is dat dat stapsgewijs, toenemend of aangroeiend gebeurt. Een schoolvoorbeeld van een incrementeel proces, is het aanleren van een taal. Die kennis neemt ook steeds toe naarmate je er meer studieuren aan spendeert.

Wanneer we naar agile projectmanagement kijken, zien we dat incrementeel wijst op het feit we niet in één keer de totaaloplossing opleveren, maar steeds nieuwe functionaliteiten toevoegen. Het eindproduct wordt op die manier stapsgewijs opgeleverd en elk increment is een nieuwe toevoeging op hetgeen er al was. Verder weet je wanneer je incrementeel te werk gaat op voorhand wat je wilt creëren. Ieder increment voegt namelijk een stukje toe, maar het wijzigt niets aan wat in de vorige incrementen opgeleverd werd.

 

Wat betekent ‘iteratief’?

Iteratief betekent herhalend, iets dat steeds opnieuw gebeurt. Een iteratief proces wordt gekenmerkt door de stelmatige herhaling van bepaalde handelingen of onderdelen in een proces.

Bij agile projectmanagement slaan iteraties dan ook vaak op de cyclus waarin iets ontwikkeld wordt. In dat ontwikkelingsproces zitten steeds dezelfde onderdelen, die dan herhaald worden tijdens iedere iteratie. Zo worden iedere één, twee of vier weken de requirements verzameld en geanalyseerd, de oplossing ontworpen, nadien ontwikkeld en ten slotte getest. Door die stappen te herhalen, krijg je op het einde van elke iteratie een volwaardig eindproduct dat met iedere iteratie groeit in aantal, omvang of kwaliteit. Het grote voordeel van iteratief werken is dat je snel kan terugkoppelen met de business of met de klant en aan de stakeholders feedback kunt vragen. Op die manier kan je vlug schakelen om optimaal te voldoen aan de veranderende noden van de opdrachtgever.

 

Waarom is agile iteratief en incrementeel?

Wie de basisbeginselen van agile kent, begrijpt uit de vorige hoodstukken al waarom agile zowel iteratief als incrementeel is. Desondanks zet ik de belangrijkste punten hier ter conclusie graag nog eens op een rijtje. In agile projectmanagement gaat het team telkens nieuwe functionaliteiten toevoegen (=incrementeel) door stelselmatig de onderdelen van het proces te herhalen (=iteratief) om zo tot het eindresultaat te komen.

De doelstelling van agile, is om zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk businesswaarde op te leveren tijdens het project. Dat is het gevolg van incrementeel werken. Daarnaast schrijft het Agile Manifesto voor dat het niet realiseerbaar is om van te voren de requirements vast te stellen. Dat komt zoals gezegd door nieuwe, gewijzigde inzichten die je krijgt doorheen het project door feedback te vragen aan de opdrachtgever. Daarvoor is de iteratieve aanpak dan weer ideaal. Dat maakt dat agile projectmanagement incrementeel én iteratief is!

 

Hopelijk zijn de termen incrementeel en iteratief nu ook voor jou wat duidelijker. Wil je nog meer leren over de basics van agile? Dan is onze Introduction to Agile and Scrum training ongetwijfeld iets voor jou.

Tot volgende maand!

Inaki Dauwe 

Business Manager – Prosource